top of page

Mitä uhri menettää narsistisen parisuhteen myötä?


Narsistin peittävä maski
Narsistin peittävä maski

Suhteen alku narsistisen puolisoehdokkaan kanssa on huumaavaa aikaa. Tulevalla uhrilla ei ole aavistustakaan siitä, mihin hän on joutumassa, kun rakkauspommituksen skaala on päällä. Narsisti pitää maskiaan yllä juuri sen aikaa, kunnes on saanut uhrinsa tiukasti koukkuun. Koukku on tyypillisesti kihlaus, avoliitto eli yhteen muuttaminen (narsisti vaatii uhria muuttamaan luokseen tai muuttaa itse uhrin talouteen siivelle), muutto toiselle paikkakunnalle, naimisiin meno tai raskaaksi saattaminen/hankkiutuminen. Maskin pudottua alkavat moninaiset, jopa raa'at väkivallanteot.


Jokainen narsistipuolison hallinnoima suhde on uniikki. Yhteistä niille on se valtava pahojen tekojen kirjo, jolla narsisti uhriaan kohtelee, sekä teot toisaalla (esim. pettäminen), joilla narsisti haluaa haavoittaa. Narsisti käyttää erilaisia väkivallan muotoja: henkistä, fyysistä, taloudellista, lasten kautta tapahtuvaa väkivaltaa sekä moninaisia vainoamistapoja. On tyypillistä, että uhri on alkuun ja joskus hyvinkin pitkään - jopa vuosikymmeniä - ymmärtämätön siitä, mitä hänelle tapahtuu. Jokin outo tunne kertoo, "ettei tämä ole oikein". Usein alistavaa suhdetta kestetään sen vuoksi, ettei haluta rikkoa sitä lasten takia. Narsistisen perheen vanhemman sanat, teot ja ilmapiiri ovat kuitenkin myrkkyä kehittyville lapsille, ja heidän traumatisoitumisensa on alkanut. Se kannattaisi pysäyttää niin pian kuin mahdollista, puhumattakaan uhrin omista menetyksistä.


 


Mitä uhri menettää narsistisen parisuhteen myötä?

Asiaan perehtynyttä tämä suorastaan puistattaa. Narsistipuolisoiden aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrä on valtaisa. Sille ei ole olemassa mitään tarkkaa mittaristoa tai skaalaa, koska asiasta ei ole keskitettyä tiedonkeruuta, uhrit pelkäävät tai heidät vaiennetaan. Haasteena on myös uhrien tottuminen kaltoinkohteluun, suhteessa sinnitellen.

Alla kuitenkin luetteloa erilaisista uhrien kokemista menetyksistä. Totuus tekstin alla on vieläkin karmeampi.


1. Fyysisen terveyden menettäminen


Narsistisessa suhteessa eläminen tuottaa käytännössä pitkittyneen stressitilan, jolloin haitallisen stressihormoni kortisolin tasot ovat koholla alituiseen. Tällainen ylivireystila aiheuttaa matala-asteisen tulehdustilan kehoon ja pitkällä aikavälillä altistaa henkilön vakaviin sairauksiin ja autoimmuunisairauksiin sairastumiselle.

Fyysisiä oireita, joita narsistien uhrit ovat raportoineet, on loppumaton määrä: unihäiriöt, rytmihäiriöt ja sydänoireet, lihaskivut, hermosärky, nivelvaivat, vatsavaivat, suolisto-oireet, iho-oireet ja -sairaudet, allergiset reaktiot, hormonaaliset ongelmat, laihtuminen, lihominen, hiustenlähtö, alopecia, kehoreaktiot, kuten tärinä, vapina, kehon hallitsemattomuus, puutuminen, voimattomuus, yleinen sairastumisalttius esim. influenssaan, erilaiset tulehdukset kehon eri osissa - listaa voisi jatkaa loputtomiin.


2. Psyykkisen terveyden menettäminen


Narsisti manipuloi taitavasti ja lakkaamatta. Narsistipuolison uhrin psyykkinen kuormitus on siten erittäin merkittävää. Psyyke on aivoissa sijaitseva "kehon osa", ja siksi samalla tavoin altis stressihormoneille ja ns. aivoinflammaatiotilalle, joka pahimmillaan voi johtaa aivorappeumasairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin. Tyypillisiä psyykeoireita ovat ahdistus, eriasteinen masennus, itkuisuus, toivottomuus, tyhjyyden tunne, uupumustila, aivosumu, väsymys, migreeni, muistihäiriöt, huimaus, jopa tajuttomuus, näköhäiriöt, hermostolliset oireet, paniikkihäiriö, pelkotilat, fobiat, aivoinfarkti, addiktioihin sortuminen jne.


3. Itsetunnon menettäminen


Narsistin tapa alistaa, vähätellä, dissata ja haukkua uhriaan nakertaa vääjäämättä uhrin itsetuntoa ja -luottamusta. Kuka tahansa voi menettää uskon itseensä jatkuvan aivopesun tuloksena. Toistuvat nimittelyt ja väheksyntä tuottavat uhrille häpeää ja kokemuksen, ettei hän ole minkään arvoinen. Hän ei kelpaa puolisoksi, joten häntä voi myös pettää ja kohdella kaikin tavoin kaltoin.

Itsetunnon murentamisella narsisti saa yhä pitävämmän otteen uhristaan. Poljettuna uhri ei nouse kapinaan, ei uskalla vastustaa alistajaansa, eikä enää luota omiin kykyihinsä, näkemyksiinsä tai ajatuksiinsa. Narsisti tekee hänestä syyllisen kaikkiin ongelmiin. Vähitellen uhri alkaa itsekin uskoa, että näin on.


4. Vapauden menettäminen

Narsisti valepuvussa
Narsisti valepuvussa

Vapaus on yksi keskeisimmistä arvoistamme ja sen menettäminen tuntuu jo ajatuksena ahdistavalta. Narsistisessa suhteessa uhrin yksilönvapaus ja autonomia häviävät hyvinkin nopeasti. Pikkuhiljaa narsisti alkaa rajoittaa uhrin elämää. Ilmiö alkaa pienillä huomautuksilla, kyseenalaistuksilla ja uhrille tärkeiden ihmissuhteiden kritisoimisella, laajentuen rankkaan henkilökohtaisen vapauden rajoittamiseen. Uhrilla ei ole lupa olla yhteydessä muihin ihmisiin tai valita itsenäisesti, missä aikaansa viettää. Hän ei saa matkustaa yksin tai kulkea töihin julkisilla kulkuvälineillä. Hänen tulee raportoida narsistille säännöllisesti, missä on ja kenen kanssa. Pahin versio asiasta on uhrin laitteeseen piilotettu seurantaohjelma. Narsistia ohjailee hänen sairaalloinen mustasukkaisuutensa.5. Ihmissuhteiden menettäminen


Uhri joutuu kokemaan ja alistumaan varsinaisen sosiaalisten suhteiden hävitykseen suhteessaan narsistipuolison kanssa. Narsisti on mustasukkainen puolisonsa ajankäytöstä ja tekemisistä ja kateellinen hänen ihmissuhteistaan, koska hän ei itse kykene kestäviä ihmissuhteita luomaan. Senpä vuoksi on luontevaa, että narsisti lanseeraa suunnitelmansa uhrin vieroittamiseksi kaikista kontakteistaan hyvin pian. Narsistin uhri menettää usein läheiset ihmissuhteensa, sukulaissuhteensa, ystävänsä, jopa lapsensa ja muutkin hänen verkostonsa ohenevat. Lähi-ihmiset ovat ihmetyksen vallassa asiasta, eikä kukaan ymmärrä uhria. Oma lukunsa on lasten käyttäminen henkisen väkivallan välikappaleina, huoltokiusaaminen ja vieroittaminen, jonka tarkoituksena on eristää lapset toisesta vanhemmasta. Narsistiset valheet tepsivät viranomaisiin ja uhri on altavastaajana.


6. Taloudellisen vakauden menettäminen


Narsisti on eittämätön mestari laskelmoimaan ja hakemaan taloudellista hyötyä kumppanistaan. Itse hän ei vaivaudu ponnistelemaan talouden ja toimeentulon eteen - ne ovat saatavissa höynäyttämällä hyväuskoisia uhreja. Narsisti kykenee ilmeenkään värähtämättä rantautumaan uhrin omistamaan asuntoon kuin auervaara. Hänellä ei ole aikomustakaan maksaa asumis- ja muista kustannuksista ja asian puheeksi ottaminen aiheuttaa valtavan raivokohtauksen. Uhrihan saa olla tyytyväinen, että on saanut niin ihanan puolison.

Narsistin taito valehdella aina ja kaikkialla hämää uhria perusteellisesti. Varallisuuden (jos sitä on) kätkeminen, vilpillinen itselleen siirtäminen puolison hallinnasta ja törkeimpänä muotona alaikäisten lasten varojen imaisu heidän tileiltään. Ja kun tästä vaaditaan tilille, valheet sinkoilevat sekä läheisille että muille tahoille ja uhrista tuleekin syntipukki.


7. Omaisuuden menettäminen


Narsistille on tyypillistä kateus, joka voi kohdistua miltei kaikkeen, mitä uhrilla on. Kun narsisti on saanut uhrinsa koukkuun, hän olettaa olevansa itseoikeutettu varojen ja materian käyttäjä / omistaja ja ryhtyy myös toimimaan sen mukaisesti.

Puolison omaisuutta voi käyttää, käsitellä, hävittää ja tuhota mielivaltaisesti. Arvokkaampaa omaisuutta voi myydä ilman omistajan suostumusta ja rahat pitää itsellään. Puolison auton voi ottaa omaan käyttöön tai omiin nimiinsä, samoin muuta konkreettista materiaa toisen tietämättä. Mikäli narsisti asuu puolisonsa omistamassa talossa, se saa rapistua vapaasti, ellei uhri maksa korjauksia. Rankimmissa tapauksissa uhrin nimiin on otettu velkoja, joista hän on jäänyt vastuulliseksi ja sitä kautta menettänyt omaisuutensa.


8. Työpaikan tai työkyvyn menettäminen


Narsistinen kateus tulee esille, mikäli puoliso on häntä taitavampi, pätevämpi työssään, paremmassa asemassa, parempipalkkainen tai laajemmissa kontakteissa kuin hän itse. Uhri joutuu kokemaan erilaista kriittistä palautetta työhönsä liittyen: milloin työajoista, työn sisällöstä, työhön liittyvistä kontakteista, kouluttautumisesta, tittelistä tai kompensaatiosta. Tavoitteena on vähätellä ja kyseenalaistaa uhrin ammatillista itsetuntoa ja valintoja. Taustalla on narsistin oma kykenemättömyys, itsetunnon heikkous, kateus ja mustasukkaisuus myös työhön liittyvistä ihmissuhteista.

Narsistille olisi herkkua, jos uhri epäonnistuisi työssään tai joutuisi erityisiin haastetilanteisiin. Taustavaikuttamisellaan narsisti on kykeneväinen aikaansaamaan jopa työpaikan tai työkyvyn menettämisen, kun uhrin voimavarat työntekoon hiipuvat, hänen psyykensä alkaa heikentyä ja sairastelu lisääntyä. Narsistinen vainoaja voi myös koittaa mustamaalata uhria tämän esihenkilön ja kollegoiden silmissä ottamalla heihin suoraan yhteyttä.


 

Millainen on ihminen, joka voi saada aikaan näin paljon pahaa eri muodoissaan?

Mikä näistä menetyksistä on kaikkein lamaannuttavin?

Terveys, itsetunto, vapaus, ihmissuhteet, varallisuus, työ - vai jokin muu?


 

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page