top of page

Narsistin pahuus

Narsistinen puoliso vahingoittaa uhriaan lukuisin eri tavoin. Miltei kaikki narsistipuolison uhrit ihmettelevät narsistin pahuutta, raakuutta ja tunnekylmyyttä. Usein he myös alkavat epäillä omia ajatuksiaan ja tekojaan, joka on osoitus narsistin manipulaation ja sumuttamisen  tehosta. Pahuus tehoaa täydellisesti  hämmentyneeseen uhriin.

Väkivaltainen mies ja nainen

Mistä narsistin pahuus on peräisin?

"Hurt People Hurt."

Tuo lause kertoo asian tiivistettynä.

Lyhyesti, mutta laajemmin ilmaistuna narsistin lapsuuden kiintymyssuhde on vaurioitunut. Kiintymyssuhde rakentuu varhaisina vaiheina, syntymästä lähtien suhteessa päähoivaajaan. Lapsi tarvitsee huolenpitoa, hoivaa ja vastetta tarpeisiinsa. Mikäli hoivaaja ei kykene vastaamaan johdonmukaisesti lapsen emotionaalisiin tarpeisiin ja tunnetiloihin, lapselle ei kehity tervettä identiteettiä ja tunteiden säätelykykyä. Lisäksi, mikäli varhaisiin vaiheisiin liittyy kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä, emotionaalista kylmyyttä, väkivaltaa tai muita traumatisoivia seikkoja, identiteetin vauriot kehittyvät syviksi.

Seurauksena narsistille kehittyy valheidentiteetti, ikään kuin "väärä minuus". Valheidentiteetti on  emotionaalisesti äärettömän haavoittuva ja inhottu, sillä se kätkee sisäänsä negatiivisten tunteiden säiliön, jossa pahin tunne lienee ihmisen perusemootio häpeä. Häpeä on kenelle tahansa lamaannuttavan kokonaisvaltainen tunne. Narsistin elämäntehtävänä on yrittää peittää valheidentiteettiä projisoimalla negatiiviset tunteensa muihin ja toisaalta keräämällä ihailua, jotta kokisi olevansa hengissä ja turvassa. Kyseessä on eksistentiaalinen, hengissä pysymisen epätoivoon verrattava tila.

Valheminän sijoittaminen uhriin tarkoittaa käytännössä juuri sitä, mitä narsisti pahimmillaan toteuttaa: henkistä ja fyysistä väkivaltaa, hyväksikäyttöä, alistamista, rankaisemista, hylkäämistä, kostamista ja tuhoamista, joka voi jatkua loputtomiin. Näin toimimalla narsisti kokee olevansa "elossa". Toisaalta se on juuri uhrien kokemaa pahuutta. Syntymekanismit ovat niin syvällä, että niitä on mahdotonta rakastamalla (jota uhrit usein kuvittelevat) tai millään muullakaan keinolla eheyttää.

bottom of page